Referencje

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu możemy pochwalić się setkami udanych projektów, które zrealizowaliśmy dla naszych klientów. Poniżej przestawiamy przykłady z wybranych grup tematycznych.

Realizujemy także wiele poufnych projektów dla przedsiębiorstw prywatnych, o których ze względu na strategiczną dyskrecję naszych klientów nie wspominamy w naszych publicznych dokumentach. Dziękujemy za zrozumienie!

Podróże i spotkania kooperacyjne dla firm

  • Organizacja podróży kooperacyjnej grupy polskich przesiębiorców  do Hannoweru (Niemcy) na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ):
    - Zorganizowanie indywidualnych spotkań biznesowych z niemieckimi firmami podczas targów przemysłowych (Hannover Messe)
    - Przygotowanie materiałów promocyjnych w języku niemieckim
     
  • Organizacja Polsko-Niemieckiego Tygodnia Kooperacyjnego w Polsce dla branży lotniczej na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki (BMWi) dla grupy niemieckich przesiębiorców:
    - Sporządzenie analizy polskiego rynku lotniczego
    - Zorganizowanie indywidualnych polsko-niemieckich spotkań biznesowych
    - Organizacja i moderacja polsko-niemieckiej konferencji dla branży lotniczej w Rzeszowie
     
  • Organizacja Polsko-Niemieckiego Tygodnia Kooperacyjnego w Polsce dla branży kolejowej na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki (BMWi) dla grupy niemieckich przesiębiorców:
    - Sporządzenie analizy polskiego rynku kolejowego
    - Zorganizowanie indywidualnych polsko-niemieckich spotkań biznesowych
    - Organizacja i moderacja polsko-niemieckiej konferencji dla branży kolejowej w Warszawie
     
  • Organizacja podróży studyjno-kooperacyjnej do Bawarii (Niemcy) na zlecenie Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki / Program ‘Bayern Fit for Partnership’ i dla grupy polskich przesiębiorców:
    - Tematyka: nowoczesna intralogistyka
    - Zorganizowanie indywidualnych polsko-niemieckich spotkań biznesowych
    - Organizacja i moderacja wizyt w bawarskich firmach korzystających z najnowszych rozwiązań intralogistycznych

Poszukiwanie dystrybutorów i partnerów handlowych

  • Poszukiwanie dystrybutorów w Polsce dla niemieckiego przedsiębiorstwa z branży medycznej
  • Poszukiwanie partnerów biznesowych w Niemczech dla polskiego przedsiębiorstwa z branży energetycznej
  • Poszukiwanie partnerów biznesowych w Niemczech i Belgii dla ukraińskiego przedsiębiorstwa z branży meblowej
  • Poszukiwanie partnerów biznesowych w Polsce dla ukraińskiego przedsiębiorstwa z branży IT

Analizy

  • Analiza niemieckiego rynku IT na zlecenie Wydziału Promocji i Handlu Ambasady Polskiej w Berlinie
  • Analiza polskiego rynku sprzętu medycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki
     i Energetyki (BMWi)
  • Analiza niemieckiego rynku energetycznego na zlecenie Wydziału Promocji i Handlu Ambasady Polskiej w Berlinie
  • Analiza polskiego rynku spożywczego na zlecenie Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki (WFS- Wirtschaftsförderung Sachsen)
  • Analiza polskiego rynku kolejowego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki (BMWi)
  • Liczne analizy polskiego rynku energetycznego dla niemieckich koncernów energetycznych i niemieckich MSP z branży energetycznej
  • Analiza potencjału biomasowego dla Miasta Drezno (Niemcy)

Poszukiwanie inwestorów i promocja regionów

  • Poszukiwanie inwestorów w Polsce, na Litwie oraz na Ukrainie dla niemieckiej regionalnej agencji  obsługi inwestorów
  • Poszukiwanie inwestorów w Polsce i Niemczech dla szwajcarskich instytucji wspierania gospodarki
  • Sporządzenie analizy atrakcyjności inwestycyjnej jednego z polskich województw oraz materiałów promocyjnych dla inwestorów zagranicznych dla polskiej regionalnej agencji obsługi inwestorów

Energetyka w Polsce

  • Sporządzanie regularnych prognoz cen energii elektrycznej w Polsce dla zagranicznych inwestorów
  • Organizacja kilkudziesięciu szkoleń i warsztatów na temat polskiej energetyki dla zagranicznych
    i polskich firm z branży energetycznej
  • Analizy polskiego rynku energetycznego (energetyka konwencjonalna i odnawialna) dla niemieckich koncernów energetycznych oraz deweloperów projektów i innych inwestorów
  • Analizy wykonalności i ekonomiczne Due Diligence dla polskich zagranicznych deweloperów projektów OZE
  • Wyceny przedsiębiorstw, elektrowni i projektów OZE dla polskich i zagranicznych inwestorów z branży energetycznej
  • Opracowanie polsko-niemieckiego „Podręcznika dobryk praktyk bezkonfliktowego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i w Niemczech, czyli jak uniknąć lub załagodzić konflikty przy projektach OZE?” na zlecenie Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska

Innowacje

  • Koncepcja i realizacja kilkuletniego projektu wzrostu innowacyjności branży spożywczej w jednym z niemieckich landów/państw związkowych
  • Koncepcja i realizacja warsztatów innowacyjności dla branży technologii ochrony środowiska dla jednej z niemieckich regionalnych agencji wspierania gospodarki
  • Poszukiwanie partnerów do międzynarodowych projektów badawczych (B&R) w branży medycznej oraz branży IT